SEDE ELÉCTRONICA
 
 
CONCELLO DE SOBER
SECRETARÍA

2023-01-23 · INSTALACIÓNS DE ABASTECEMENTO MUNICIPAL

Descargar pdf
CONCELLO DE SOBER
INSTALACIÓNS DE ABASTECEMENTO MUNICIPAL
Perdas das instalacións: 44,6%
Perdas estimadas na Auditoría das instalacións de abastecemento municipais realizada, e inclúen erros de medida dos contadores, consumos non autorizados e perdas na rede
 
 
2020-11-19 · ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NO CONCELLO DE SOBER

Descargar pdf
 
2014-06-25 · ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NO CONCELLO DE SOBER

Descargar pdf
 
2020-11-18 · ELABORACIÓN DO PLAN DE ACCIÓN PARA O CLIMA E A ENERXÍA SUSTENTABLE (PACES) ao abeiro a ORDE do 5 de maio de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais asinantes do Pacto dos alcaldes para o clima e

Descargar pdf

A elaboración do PLAN é un compromiso adquirido polo Concello ao asinar o Pacto dos Alcaldes, que ten os seguintes obxectivos:

ü Reducir as emisións de CO2

ü Aumentar a eficiencia enerxética

ü Aumentar o uso de enerxía procedente de fontes renovables

ü Elaborar un inventario de Emisións de Referencia (IER)

ü Realizar unha avaliación de riscos e vulnerabilidades derivados do cambio climático

ü Presentar o Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable (PACES)

ü Presentar un documento de seguimento alomenos cada dous anos.

Polo tanto, amósase que a elaboración do PLAN DE ACCIÓN PARA O CLIMA E A ENERXÍA SUSTENTABLE (PACES) é un compromiso adquirido ao asinar o Pacto dos Alcaldes.

Para cumprir co compromiso adquirido elaborarase o PACES, que é o documento de principal polo que o concello expón cómo pretende acadar os compromisos asumidos, que contén a definición e planificación dos obxectivos estratéxicos, definindo as medidas de mitigación e adaptación deseñadas para acadar os obxectivos, a programación temporal e as responsabilidades asignadas. 

Durante a elaboración do PLAN DE ACCIÓN PARA O CLIMA E A ENERXÍA SUSTENTABLE (PACES) deberase realizar un inventario de emisións de referencia (IER) que servirá como punto de partida á hora de determinar as accións a realizar, as estratexias a seguir, ...

Ademais, realizarase unha avaliación de riscos e vulnerabilidades ao cambio climático do termo  municipal en relación coas principais ameazas climáticas.

Tras isto realizarase a proposta de plan de acción que terá como obxectivo cumprir cos obxectivos de redución de emisións GEI así como aumentar la resiliencia climática do concello, minimizando os efectos sobre o medio ambiente e as persoas do cambio climático.

Finalmente deberá establecerse unha metodoloxía para a realización do inventario de seguimento de emisións (ISE) que deberá actualizarse cada dous anos, de xeito que se poida comprobar o cumprimento dos obxectivos fixados.

O concello comprométese a realizar, cada dous anos, o INFORME DE ACCIÓN, que é un informe de seguimento sobre a implantación do PACES.

 
2020-10-02 · ANUNCIO DE CONSULTA PÚBLICA DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLO SERVIZO DE GUARDERÍA INFANTIL NO PUNTO DE ATENCIÓN A INFANCIA (PAI) DO CONCELLO DE SOBER

Descargar pdf
 
2015-05-29 · Datos PMP Primer trimestre de 2015

Descargar pdf
 
 
 
Historia do Concello
  Historia
  Patrimonio
  Medio Natural
  Lendas
  Situación
Concello de Sober
  Alcaldía
  Corporación Municipal
  Normativa Municipal
  Secretaría
  Contacto
Servizos do Concello
  Enlaces
  Axenda
  Télefonos
  Transporte Público
Oficina de Turismo
  Rutas
  Aloxamentos
  Festas
  Miradores turísticos Qcalidad
  Galería Fotográfica
Novas do Concello
As Nosas Parroquias
O Viño e Adegas
  O Viño
  Adegas
Nota Legal · Política de Privacidade · Política de Cookies
CONCELLO DE SOBER · RIBEIRA SACRA · AYUNTAMIENTO DE SOBER
Praza Campo da Feira s/n · 27460 · Sober · Lugo · 982 46 00 01 · 982 46 00 05
PO FSE Galicia 2014 -2020
"Invierte en tu Futuro"
Uni?n Europea
Publicado el 18 de Nov. de 2020
Feder Galicia
 
Feder Galicia
 
Moves

prodesin.com