SEDE ELÉCTRONICA
 
 
NOVAS DO CONCELLO
 
NOVAS
O CONCELLO DE SOBER É UN DOS 38 CONCELLOS QUE FORMAN PARTE DO PROXECTO ILUMIN@ FINANCIADO NUN 80% POR FONDOS FEDER E NUN 20% POLA DEPUTACIÓN DE LUGO


PROXECTO ILUMIN@: Actuación cofinanciada nun 80% polo Programa de Subvencións para proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020, asumindo o restante 20% a Deputación de Lugo con fondos propios.
DESCRICIÓN DO PROXECTO ILUMIN@:
Con data 16 de xullo de 2019 o IDAE notifica á Deputación de Lugo a RESOLUCIÓN FAVORABLE  en virtude da cal o Proxecto ILUMIN@ obtivo a axuda solicitada na convocatoria regulada polo Real Decreto 616/2017, do 16 de xuño, pola que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020. Dita convocatoria foi publicada no BOE do 17 de xuño de 2017. No Proxecto ILUMIN@ participan 38 concellos da Provincia de Lugo.
Real Decreto 1516/2018, do 28 de decembro, polo que se modifica o Real Decreto 616/2017, do 16 de xuño, polo  que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020, ampliando o seu orzamento e vixencia.
Real Decreto 316/2019, do 26 de abril, polo que se modifica o Real Decreto 616/2017, do 16 de xuño, polo que  se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020.

Real Decreto 1185/2020, do 29 de decembro, polo que se modifica o Real Decreto 616/2017, do 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020.

O proxecto ILUMIN@ está encadrado no Obxectivo Específico: OE 431-Eficiencia enerxética na edificación e nas Infraestruturas e servizos Públicos: Medida 6 Renovación das instalacións de iluminación, iluminación e sinalización exterior.
O obxectivo principal deste proxecto será a redución do gasto enerxético en, polo menos, un 30% mediante o uso de lámpadas con tecnoloxía LED, obtendo unha clasificación enerxética A ou B, segundo as bases do R.D. 626/2017.

O importe total do proxecto ILUMIN@ é de 722.590,36 €, sendo o cofinanciamento do FEDER dun 80%  578.072,26 € asumindo a  Deputación de Lugo o restante 20% con fondos propios 144.518,10 €.


O CONCELLO DE SOBER, É UN DOS 38 CONCELLOS QUE FORMAN PARTE DESTE PROXECTO

O importe total da actuación do concello de SOBER é de 22.824,16 € sendo o cofinanciamento do FEDER dun 80% 18.259,33 € asumindo a  Deputación de Lugo o restante 20% con fondos propios 4.564,83 €.
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN EL AYUNTAMIENTO DE SOBER:


CONSECUENCIAS ENERXÉTICAS DA ACTUACIÓN:
INDICADORES DE PRODUCTIVIDADE APLICABLES INCLUIDOS NO EIXE DE ECONOMÍA BAIXA EN CARBONO DO POCS CORRESPONDENTES AO PROXECTO ILUMIN@


 
 
Historia do Concello
  Historia
  Patrimonio
  Medio Natural
  Lendas
  Situación
Concello de Sober
  Alcaldía
  Corporación Municipal
  Normativa Municipal
  Secretaría
  Contacto
Servizos do Concello
  Enlaces
  Axenda
  Télefonos
  Transporte Público
Oficina de Turismo
  Rutas
  Aloxamentos
  Festas
  Miradores turísticos Qcalidad
  Galería Fotográfica
Novas do Concello
As Nosas Parroquias
O Viño e Adegas
  O Viño
  Adegas
Nota Legal · Política de Privacidade · Política de Cookies
CONCELLO DE SOBER · RIBEIRA SACRA · AYUNTAMIENTO DE SOBER
Praza Campo da Feira s/n · 27460 · Sober · Lugo · 982 46 00 01 · 982 46 00 05
PO FSE Galicia 2014 -2020
"Invierte en tu Futuro"
Uni?n Europea
Publicado el 18 de Nov. de 2020
Feder Galicia
 
Feder Galicia
 
Moves

prodesin.com