NOVAS DO CONCELLO
 
PERFIL DO CONTRATANTE
De conformidade co Texto refundido Ley 3/2011 de Contratos de Sector Público, e coa finalidade de asegurar a transparencia e o acceso público aos contratos que realice o Concello, este Concello crea o Perfil do Contratante, que estará a disposición de todos durante as 24 horas do día e os 365 días do ano.
 

2019-05-07 · : Contrato de Concesión de Servicios por Procedimiento Abierto para a explotación do bar da piscina municipal do Concello de Sober. Tramitación Urgente. Pluralidad de criterios de adjudicación.

Pliegos de Clausulas Administrativas

P
liegos de Prescripciones Técnicas
 
2019-03-22 · ADXUDICACIÓN DE CONTRATO MENOR DE SERVIZOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELOABORACIÓN DA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO

Descargar Pdf
 
2019-02-12 ·  ADXUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA DE REPARACIÓN DE CUBERTA DE EDIFICIO MUNICIPAL CAMARA AGRARIA

Descargar Pdf
 
2019-02-12 ·  ADXUDICACIÓN DE OBRA DE URBANIZACIÓN E CONSTRUCCIÓN DE AREA RECREATIVA NO BARRIO DE FIGUEIROA

Descargar Pdf
 
2019-02-12 ·  ADXUDICACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS MATAMA

Descargar Pdf
 
2019-02-06 · ADXUDICACION MELLORAS NA REDE DE ABASTECEMENTO MUNICIPAL. REDE DE ABASTECEMENTO A ROSENDE

Descargar Pdf
 
2019-01-02 · ADXUDICACIÓN “MELLORAS NA REDE DE ABASTECEMENTO EN OUTEIRO E RIBAS

Descargar Pdf
 
2018-12-27 ·  ADXUDICACION MELLORA CAMINOS BOLMENTE, SUAIREXA, GUNDIVOS, E SANMIL

Descargar Pdf
 
2018-12-27 ·  ADXUDICACIÓN DE REPARACIÓN DE VIALES A BOCA E HORTÁS

Descargar Pdf
 
2018-12-27 ·  ADXUDICACIÓN MELLORAS NA REDE DE ABASTECEMENTO MUNICIPAL. AMPLIACIÓN DA REDE MUNICIPAL ATA O CAMPO DO SAN MIGUEL

Descargar Pdf
 
 
 
Historia do Concello
1·Historia
2·Patrimonio
3·Medio Natural
4·Lendas
5·Situación
Concello de Sober
1·Alcaldía
2·Corporación Municipal
3·Normativa Municipal
4·Secretaría
5·Contacto
Servizos do Concello
1·Enlaces
2·Axenda
3·Télefonos
4·Transporte Público
As Nosas Parroquias
 
Oficina de Turismo
1·Rutas
2·Aloxamentos
3·Festas
4·Galería Fotográfica
Novas do Concello
 
O Viño e Adegas
1·O Viño
2·Adegas
CONCELLO DE SOBER · RIBEIRA SACRA · AYUNTAMIENTO DE SOBER
Praza Campo da Feira s/n · 27460 · Sober · Lugo · 982 46 00 01 · 982 46 00 05
prodesin.com